Daisycon Affiliate Marketing Shopping Cart Pixel

ReadytoCamp.nl is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

Al onze reizen worden uitgevoerd in samenwerking met gerenommeerde partners. 

ReadytoCamp.nl
Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
Tel.: 024-2049588
Email: info@readytocamp.nl
KvK.: 72944870

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR:


Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) is de overkoepelende organisatie van ruim 650 reisondernemingen met in totaal 2200 vestigingen en heeft tot doel u maximale kwaliteit te kunnen bieden.

ANVR Reizigersvoorwaarden
ReadytoCamp.nl is aangesloten bij de ANVR (nr. 02418). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.  De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.  

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Bij schriftelijke of mondelinge acceptatie van de door ons opgestelde offerte gaan wij ervan uit dat je de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden), aanvullende voorwaarden en privacy policy gelezen en begrepen hebt en hiermee akkoord gaat.

Voor meer informatie www.anvr.nl

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis kom je dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het jou als reiziger? Wij geven je zes redenen waarom het verstandig is om bij het boeken van je vakantie- of zakenreis op het ANVR-logo te letten. 

1. Eerlijke voorwaarden
2. Uw geld in goede handen
3. Veilig reizen
4. Kwaliteit voorop
5. Verantwoord reizen
6. Zekerheid bij klachten

DOWNLOAD HIER DE ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN

Wettelijke informatie: De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om JE terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden.

Aanvullende voorwaarden
De navolgende bepalingen zijn door ReadytoCamp.nl zelf vastgesteld.  Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

DOWNLOAD HIER DE READYTOCAMP.NL AANVULLENDE VOORWAARDEN >>

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR:

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
ReadytoCamp.nl is aangesloten bij SGR (nr. 3042). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

De (Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt dus u en uw geld mocht uw reisbureau of reisorganisatie niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Klik hier voor de SGR Garantieregeling.

Ons bedrijf is aangesloten bij het Calamiteitenfonds:


Calamiteitenfonds
ReadytoCamp.nl is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:  
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

Voor meer informatie www.calamiteitenfonds.nl of vraag het ons.

Klik hier voor de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds.