Daisycon Affiliate Marketing Shopping Cart Pixel

Boekingsvoorwaarden

Aankomst/vertrek

Het is een internationale regel dat je op de aankomstdag niet eerder dan 15.00 uur verwacht wordt bij je accommodatie. Op de vertrekdag verlaat je je accommodatie uiterlijk om 10.00 uur in verband met de schoonmaak voor de volgende gasten. Het kan dus voorkomen dat je door een vroege aankomst jouw accommodatie niet direct kunt betrekken. Bij een laat vertrek kan het zijn dat je de accommodatie vroegtijdig dient te verlaten. Houd hier rekening mee. Zowel bij o.a. stacaravans, bungalows, (safari)tenten, als bij kampeerplaatsen wordt getracht het ongemak zoveel mogelijk te beperken indien je met een avondvlucht terugvliegt. Vaak is er dan een aparte ruimte om de bagage op te slaan. 

Aansprakelijkheid

ReadytoCamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen op haar website. Alle op de ReadytoCamp website vermelde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Aansprakelijkheid ten opzichte van objecten

De deelnemer dient het gehuurde object (accommodatie en/of kampeerplaats) naar beste weten en behoren te gebruiken en te onderhouden. De deelnemer is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid van hemzelf of derden. 

Afstanden en tijd

ReadytoCamp tracht in haar beschrijvingen een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van afstanden, rijtijden en routes naar accommodaties. Aangezien deze afhankelijk zijn van de omstandigheden onderweg kunnen daar geen rechten aan ontleend worden

Andere gewoontes, andere cultuur

Van een vakantie wil je genieten! Het moet een avontuur zijn! Een vakantie in het buitenland betekent echter ook andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dit alles is leuk, soms ook spannend, maar bijzonder om te ervaren. Maar je wilt ook niet voor te veel verrassingen komen te staan. Bereid je daarom goed voor! Je zult dan waarschijnlijk nog meer kunnen genieten van je verblijf.

Animatie, geluidsoverlast

In de beschrijving van de campings wordt vaak gesproken over animatie. Deze animatie wordt verzorgd door de camping, die om wat voor reden dan ook hierin wijzigingen kan aanbrengen (zeker in voor-, naseizoen en winter). ReadytoCamp kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Dit geldt ook voor eventuele geluidsoverlast.

Annulering  

Helaas kan het voorkomen dat je de reis moet annuleren. De volgende kosten worden dan in rekening gebracht:

 • Bijdrage Calamiteitenfonds;
 • Eventueel de kosten van de annuleringsverzekering (wij raden aan deze af te sluiten!);
 • Annuleringskosten:
 • bij annulering tot de 56e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 
 • bij annulering vanaf de 56e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; 
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom; 
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Afwijkende annuleringskosten

Als er een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Het annuleren van jouw reis is alleen telefonisch mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur. 
Ben je genoodzaakt te annuleren dan bestaat de mogelijkheid van in-de-plaatsstelling. Zie art. 8 van de Reisvoorwaarden. 

(Deel) annulering

Het kan voorkomen dat één van de deelnemers moet annuleren en dat de andere deelnemers de reis wel door willen laten gaan. De persoon die annuleert is dan annuleringskosten verschuldigd. Voor de resterende personen zal een nieuw passend reisvoorstel worden samengesteld, waarbij de reisdata en het programma gelijk blijven. In veel gevallen zal de reissom per persoon niet veel wijzigen. 

Badmutsen, bermuda’s en zwembaden

Als er een zwembad aanwezig is op de camping, dan verschillen per land regels over toegang en gebruik ervan.

In Italië zijn er nog veel campings waar een badmuts verplicht is. In Frankrijk zijn er campings waar zwemmen met een bermuda verboden is. In zuidelijke landen kan het voorkomen dat een zwembad tijdens de siësta gesloten is. Op al deze regels hebben wij geen invloed. Bij de beschrijving van de camping wordt hier informatie over weergegeven.

Betalingsvoorwaarden

Na het tot stand komen van de reis, moet er conform de reisvoorwaarden volgens onderstaande tabel worden betaald. Let op! Voor bepaalde onderdelen van een reis kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden. Uiteraard word je hierover bij de boeking geïnformeerd.

 • Aanbetaling: 10% van de huursom, vermeerderd met de bijdrage Calamiteitenfonds en de eventuele annuleringsverzekering. Deze aanbetaling dient direct na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk twee weken na boeking, bijgeschreven te zijn bij het boekingskantoor.
 • Restantbetaling: het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis in het bezit van het boekingskantoor te zijn.

Indien je boekt en vertrekt binnen 8 weken voor de aankomstdatum dient de gehele reissom voldaan te worden na totstandkoming van de overeenkomst.

Barbecue

Op bijna alle campings is het toegestaan om te barbecueën. Hier kunnen echter restricties aan verbonden zijn. Zeker in droge tijden is het niet toegestaan met kolen te barbecueën. Laat je hier ter plaatse goed over informeren.

Boekingen op aanvraag

Het kan voorkomen dat een boeking niet meteen akkoord gegeven kan worden bijv. omdat de accommodatie bij ons niet meer in voorraad is. In die gevallen informeren wij bij de camping of er nog extra accommodatie vrij is waardoor jouw boeking alsnog doorgang kan vinden. Dit kan één tot vier dagen duren. Indien een boeking op aanvraag akkoord is, dan is er sprake van een definitieve boeking.

Bouwactiviteiten

De eigenaar van een camping zal altijd proberen reparaties en of verbeteringen plaats te laten vinden zonder ongemak voor de gasten. Helaas is dit niet altijd mogelijk. ReadytoCamp kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Btw-voorbehoud

Mochten gedurende de geldigheid van dit programma btw-tarieven worden gewijzigd in zowel binnen- als buitenland, dan behoudt ReadytoCamp zich het recht voor deze door te berekenen.

Camping categorie

Veel campings hebben een sterrenkwalificatie, vaak op landelijk en soms zelfs op regionaal niveau. Vergelijken is dan ook niet altijd mogelijk en zinvol. In het algemeen heeft een camping met veel sterren meer voorzieningen dan een camping met minder sterren. In Spanje wordt gewerkt met categorieën, waarbij categorie 1 de hoogste is.

Contactgegevens

ReadytoCamp

Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
tel. 024-2049588
Email: info@ReadytoCamp.nl

KvK.: 72944870
BTW nr.: NL85 9295424B01

Informatie / foto's / films

ReadytoCamp tracht met het geven van informatie en het publiceren van foto’s en/of films een reëel beeld van de accommodaties en/of campings te geven. Het kan echter voorkomen dat het interieur of uitzicht anders is dan de foto’s en/of films suggereert. Foto’s en/of films geven een beeld van hoe het eruit kan zien. Er kunnen echter verschillen in inrichting, grootte en ligging zijn. 

Innovatieve campings zijn altijd bezig met verbeteringen. Het kan dan ook voorkomen dat er veranderingen op een camping zijn, die bij ons nog niet bekend waren ten tijde van de lancering van onze website. Via onze nieuwsbrieven informeren wij je zo veel mogelijk hierover.

Herroepingsrecht

Als je een reis via internet, per brief of telefoon boekt, geldt er géén bedenktermijn (de zogeheten 'afkoelingsperiode'), zoals normaal gesproken bij koop op afstand. Zodra je akkoord gaat, is de reis definitief geboekt.

Huisdieren

Op veel campings zijn huisdieren welkom, zeker als je een kampeerplaats boekt. In huuraccommodaties is dit niet vanzelfsprekend. Alleen als er in de prijstabel een prijs wordt genoemd voor een huisdier dan is dit toegestaan.

Let op! Er zijn per land regels wat betreft inentingen tegen o.a. hondsdolheid. Laat je vooraf goed informeren door je dierenarts.

Insecten

Campings zijn vaak gelegen in bos- en waterrijke gebieden waar veel insecten voorkomen. Helaas kunnen deze voor ongemakken zorgen. Zorg er dus voor dat je voldoende antimuggenspray bij de hand hebt. Mieren kunnen ook voor ongemak zorgen. In de lokale supermarkten zijn hier vaak middelen voor te krijgen.

Klachten

Wij doen ons uiterste best jou een supervakantie te bezorgen. Maar…. als je op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dien je daarvan meteen melding te doen bij de verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de receptie of beheerder), de reisleiding of onze plaatselijke vertegenwoordiger. Problemen kunnen dan vaak meteen worden opgelost! Blijven er ongemakken dan is het volgende van belang: ReadytoCamp kan je reactie alleen in behandeling nemen, wanneer er ter plaatse kennis van is genomen en bovendien door de hostess of de agent een rapport is opgemaakt. Alleen een schriftelijke reactie voorzien van dit rapport wordt in behandeling genomen, mits deze uiterlijk twee maanden na je terugreis is ingediend. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kun je deze klacht deponeren bij de Stichting Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. 

Kosten ter plaatse

Op het voucher wordt vermeld welke kosten ter plaatse betaald moeten worden. Vaak gaat het om toeristen- en/of milieubelasting. Het kan echter ook voorkomen dat het elektriciteitsgebruik bij de receptie betaald moet worden. Zeker in Duitstalige landen en in winterperiodes kan dit van toepassing zijn.

Minderjarige boeker

Degene die een reis reserveert (ook) voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers dient aangetoond te worden dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Het kan ook voorkomen dat campings een minimumleeftijd van 21 jaar voor de hoofdboeker hanteren. Dit wordt bij de campinginformatie verwoord.

Persoonlijke gegevens

Artikel 3 van de reisvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen reizigers met mentale of lichamelijke beperkingen maar bijvoorbeeld ook de leeftijd van de deelnemers aan jongerenreizen

Prijsberekening

Prijzen die mondeling zijn overeengekomen gelden slechts als richtprijs. De definitieve prijs staat vermeld op de factuur. Wij adviseren je dan ook deze factuur goed na te kijken.

Prijsinformatie

ReadytoCamp tracht een zo goedkoop mogelijke inkoopprijs te bewerkstelligen, met als doel een zo aantrekkelijk mogelijke verkoopprijs. ReadytoCamp kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verkoopprijs, welke ter plaatse wordt gevraagd. ReadytoCamp verleent geen restitutie aan klanten die reeds een reis geboekt hebben, als daarna de prijs van een onderdeel van de reis door een actie/korting wordt verlaagd.

Regels van de camping

Campings hanteren vaak een campingreglement. Iedereen dient zich hieraan te houden. ReadytoCamp heeft geen invloed op de inhoud van zulke reglementen en kan hier dan ook niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

Reisbescheiden

De reisbescheiden worden uiterlijk 7 tot 10 dagen voor vertrek verstuurd. Dit gebeurt echter alleen als het volledige bedrag van de reis door ons is ontvangen. Bij de reisbescheiden wordt altijd belangrijke informatie verstrekt zoals adres- en telefoongegevens van de hostesses, de lokale agenten, ambassades en consulaten. 

Reisdocumenten

ReadytoCamp zal voorafgaand aan of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van geldige, benodigde grensdocumenten.
Belangrijk: een paspoort mag niet verlopen zijn of verlopen tijdens het verblijf (moet zelfs vaak nog minimaal 6 maanden geldig zijn na vertrek). Kinderen dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort. Dit geldt voor alle leeftijden. Je zult tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Jouw boekingskantoor kan je daarbij behulpzaam zijn.

Reisduur

De reisduur staat in hele dagen vermeld, waarbij de dag van vertrek en aankomst zijn meegeteld. Houd hiermee rekening met betrekking tot je reisverzekering. 

Reizen in voor- en naseizoen

Het voordeel van het reizen in het voor- en/of naseizoen is dat de prijzen vaak lager zijn, de wegen naar de bestemming of luchthaven minder druk en de natuur op zijn mooist is. Daar staat tegenover dat mogelijk niet alle voorzieningen beschikbaar zijn. Houd hier rekening mee.

Reserveringskosten

ReadytoCamp rekent geen reserveringskosten!

Speciale wensen

Aan speciale wensen (voorkeuren) die bij ReadytoCamp kenbaar worden gemaakt, zal zo veel mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de camping. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten, indien vaststaat dat aan deze wens tegemoet wordt gekomen, dan is er sprake van een essentie.

Toeristenbelasting

Vaak wordt toeristenbelasting geheven. Ook kan het voorkomen dat er milieubelasting betaald moet worden. De hoogte van de bedragen wordt op lokaal niveau vastgesteld. De toeristenbelasting moet altijd ter plaatse (aan de receptie van de camping) worden betaald. Deze varieert ruwweg van € 0,20 p.p.p.d. voor kinderen tot € 2,00 p.p.p.d. voor volwassenen. Deze bedragen zijn onder voorbehoud.

Verzekeringen

Het annuleren van een reis is altijd vervelend. Om daaruit voortvloeiende kosten te voorkomen adviseren wij dan ook een verzekering af te sluiten. Dit kan via ReadytoCamp.

Wij werken samen met dé specialist in reis- en annuleringsverzekeringen, de “Europeesche  Verzekeringen” Wat bieden wij aan:

Een annuleringsverzekering

De premie voor de annuleringsverzekering is 5,5% van de reissom (exclusief poliskosten en assurantiebelasting). Indien door omstandigheden je niet naar jouw vakantiebestemming kunt afreizen of vroegtijdig moet terugkeren, en de reden valt binnen de voorwaarden van de verzekering, dan worden de annuleringskosten door de Europeesche Verzekeringen gedekt. Premie, assurantiebelasting, poliskosten en het calamiteitenfonds vallen buiten de dekking van de annuleringsverzekering en komen dus altijd voor rekening van de klant.

Voorboekingen

Wil je zeker zijn van je favoriete camping, dan is het mogelijk om een voorboeking te maken.  Hier zijn geen betalingsverplichtingen aan verbonden. Pas als wij zeker weten dat de camping weer wordt aangeboden, dan word je daarover geïnformeerd. Pas na je akkoord is er sprake van een definitieve boeking.

Voorzieningen

Op de campings die door ReadytoCamp worden aangeboden zijn veel voorzieningen aanwezig. De voorzieningen worden altijd beheerd door de camping. Het kan voorkomen dat bepaalde voorzieningen in het voor- en naseizoen beperkt aanwezig (animatie) of open (winkels) zijn. Op basis van de bezetting kan ook besloten worden een sanitair blok te sluiten. Vervelend, maar dit zijn campingbesluiten. Hier hebben wij geen enkele invloed op. 

Vrijblijvend aanbod/wijzigingen

In artikel 4 van de Reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de reisorganisator kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren indien een reis is volgeboekt. Bij sommige van onze reizen geldt het vereiste van een minimumaantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Het aantal staat bij de betreffende reis vermeld, evenals de datum waarop de opzegging door de reisorganisator uiterlijk moet zijn gedaan. Reissommen zijn gebaseerd op prijzen, belastingen en heffingen zoals deze ons ten tijde van publicatie bekend waren. Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen indien wijzigingen op de vervoerskosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhoging van deze kosten zal daarbij netto en zonder opslag worden doorberekend.

Waarborgsom

Het kan voorkomen dat je ter plaatse een waarborgsom dient te betalen. Deze ontvang je retour als er bij vertrek ter plaatse geen gebreken zijn geconstateerd. Let op: wordt er een borg op de creditcard gezet, dan heeft dit invloed op de besteedbaarheid (banksaldo). Deze borg wordt vaak na enkele dagen tot soms weken pas weer vrijgegeven.

Waarom ReadytoCamp

 • Lid ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.
 • Ruim aanbod en persoonlijke service.
 • Ruim 18 jaar ervaring in het organiseren van campingreizen.
 • Er worden geen reserveringskosten berekend.
 • Prijsgarantie….je bent nooit duurder uit dan rechtstreeks boeken bij de camping!

Wifi

Op steeds meer campings verbetert de dekkingsgraad van de wifi. Houd er rekening mee dat dit toch vaak niet is wat je thuis gewend bent. Wifi wordt beheerd door de camping. ReadytoCamp kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Wijziging van de reis

Het kan voorkomen dat je na de totstandkoming van de reis wijzigingen in die reis wilt aanbrengen. Hier werken wij graag aan mee, want je reis moet 100% zijn zoals jij die wilt gaan beleven. In dat geval gelden de volgende voorwaarden:

 • Tot 56 dagen voor vertrek worden, mits de reissom en reisdata ongewijzigd blijven, geen wijzigingskosten voor berekend.
 • Bij wijziging van aankomst- of vertrekdata en/of aantal deelnemers is er sprake van een (deel)annulering.
 • Binnen 56 dagen voor vertrek wijzigen, brengt in veel gevallen annuleringskosten met zich mee.

Contact

ReadytoCamp
Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
+31 (0)242049588

info@ReadytoCamp.nl